TAM – Tender- en Aanbestedingsmanagement

MEERWAARDE CREËREN

 

Ons enthousiasme drijft ons om de strategie met meer waarde voor uw organisatie naar boven te halen. En deze krachtig te formuleren en te presenteren.

Voor opdrachtgevers en de markt verzekeren wij projectrealisatie met optimale kwaliteit, ook in de samenwerkingsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Elke aanbesteding is uniek. Op basis van dit unieke karakter stellen wij samen met u een strategisch team samen.

Wij hebben verschillende expertises en ontwikkelen ons continu in de DPI Academy. Door gezamenlijk ons tenderstrategiemodel te doorlopen, creëren wij originele ideeën voor het project. Door te prikkelen en uit te dagen leiden deze originele ideeën tot realistische meerwaarden. Met creativiteit brengen wij het potentieel van uw organisatie naar boven in een uniek plan.

We stellen kwalitatieve plannen en aanbestedingsleidraden op waarin de juiste kwaliteitskansen worden uitgevraagd en benut.

Vanuit onze doelgerichte 2AIM™ methodiek, creatieve sessies, workshops en werksessies komen wij gezamenlijk tot de kern van een strategisch waardevoorstel voor de aanbesteding. Dit vertalen wij in een aansprekende aanbieding door reviews, refills en layout. Met interviewtrainingen verhogen wij uw kans op succes.

PMP – Project- en procesmanagement

MEERWAARDE MINDER WERK 

 

Wij geloven in de eenvoud en transparantie van complexe processen.

Met onze aanpak leveren wij een gestructureerde basis voor wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De ontwikkeling en verbetering van de proceskwaliteit binnen de eigen organisatie en op projecten staat hierbij centraal.

Met behulp van een grondige projectanalyse optimaliseren wij processen om tot een beheersbare en aantoonbare kwaliteit te komen. 

Door integraal onderdeel uit te maken van de projectteams brengen wij een beheerst en transparant projectproces tot stand. Dit betekent dat wij de eisen analyseren en de activiteiten structureren om aantoonbare kwaliteit te garanderen. Hierdoor maken wij complexe projecten begrijpelijk voor iedereen.

We leveren diensten in de procesbeheersing, kwaliteits- en contractmanagement.

We voorkomen tekortkomingen en leveren uw antwoorden op Systeemgerichte Contractbeheersing. Onze mensen hebben een combinatie van technische- en proceskennis waarmee wij uw aantoonbaarheid, maar vooral uw klanttevredenheid waarborgen. Wij leveren daarmee een gestructureerde basis voor wederzijds vertrouwen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

OMA – Onderhouds- en Assetmanagement

MEERWAARDE BEHEREN

 

Wij geloven in een continue verhoging van de voorspelbaarheid van netwerkkwaliteiten als kritieke succesfactor voor assetmanagement.

Ons enthousiasme drijft ons om samen met u de assets te doorgronden en een strategie te formuleren die meerwaarde voor het netwerk oplevert.

Met een pragmatische insteek vereenvoudigen wij de processen die leiden tot een hoogwaardige assetmanagement strategie.

Om de assets binnen hun netwerkschakels te doorgronden beschouwen wij de levensloop hiervan als integraal geheel. Van strategisch tot operationeel niveau verhogen wij het inzicht en de voorspelbaarheid in de samenhang tussen de prestatiebehoefte, technische risico’s en kosten. Wij formuleren de strategische waarde die uw assetmanagement doelstellingen behartigen.

Wij organiseren en managen alle benodigde aspecten ten aanzien van asset- en onderhoudsmanagement voor uw objecten. 

Wij ontplooien activiteiten zoals het expliciet maken van de doelstellingen (prestatie), risicomanagement in FMECA en RISMAN, verificatie en validatie van abstracte en functionele (contract)eisen en optimaliseren van processen.

OMG – Omgevingsmanagement

MEERWAARDE VOOR ANDEREN

 

Wij waarderen de omgeving van elk project. 

Een succesvolle realisatie gaat hand in hand met een tevreden omgeving. Ons uitgangspunt is dat elke omgeving uniek is en daarom een unieke benadering verdient. Met ons omgevingsmanagement creëren wij samen met u een blijvend draagvlak voor elk project.

Door de omgeving te omarmen leren wij snel haar waardes en belangen kennen en creëren wij de basis voor een samenwerking met de omgeving. 

Wij vinden voor u de verbindingen tussen belangen op maatschappelijk en individueel niveau. In elke fase van het project integreren wij de belangen en creëren een blijvend draagvlak en een juiste balans tussen de omgeving en de techniek. Door wensen te vervullen waar mogelijk en compromissen te sluiten waar conflicten zich voordoen, zorgen wij voor een succesvolle realisatie en een duurzame relatie met de omgeving.

Wij verzorgen de verbinding tussen de omgeving en het project. 

Wij leveren hoogwaardig stakeholder- en vergunningsmanagement met meer dan voldoende verstand van conditionering. Voor uw project voeren wij analyses uit en vertalen deze naar stakeholder- en communicatiestrategieën, vergunningsaanvragen en waardevoorstellen voor haar omgeving. 

Wij | Zijn Dutch Process Innovators


Bij DPI geloven wij dat alles altijd beter kan. En dat we het beste resultaat behalen als wij samen werken. Dat drijft ons.

Vanuit deze intrinsieke motivatie werken wij aan projecten waarmee wij de organisatie (processen) van onze klanten elke dag weer een stukje beter maken.

Dat houdt in dat wij zelf ook elke dag weer een stukje beter moeten worden. Daarom sturen wij actief op onze onderlinge relatie en samenwerking met de klant. Wij zeggen tegen elkaar wat wij denken, wat wij voelen en geven elkaar hierin de ruimte.

Het klinkt cliché, maar de mens is belangrijker dan het CV. En het team is voor ons belangrijker dan de persoon.

Dat maakt ons Dutch Process Innovators.
Doelgericht. Pragmatisch. Inventief.

Wij bieden meetrappend organisatieadvies: fietsen verleer je nooit meer en ons advies vergeet je nooit meer. Dat komt omdat wij een bijzondere mix aan capaciteit, kennis en kunde (willen) leveren. 

Ons advies is erop gericht om te laten zien hoe processen beter kunnen, natuurlijk aanvoelen en echt voor onze klanten werken. Dat houdt in dat wij veelal zelf op de trappers staan en het 'gewoon doen'. Tegelijkertijd is het ons doel dat onze klanten het uiteindelijk 'zelf doen'. 

Aan het begin zitten wij voorop de tandem, aan het stuur. In het proces gaat onze klant voorop zitten en neemt het stuur over, maar blijven wij hard meetrappen om het resultaat te bereiken. Wij blijven langdurig betrokken, waarbij wij vanaf de bagagedrager of vanaf de zijlijn coachend adviseren.

Met 30 consultants werken wij gemiddeld voor circa 40 klanten. Onze klanten zijn actief in de infrastructuur, bouw-, installatie- en energiesector. Wij kiezen er bewust voor om op onze site geen lange uitputtende showcase van klanten en projecten op te nemen, maar begrijpen dat onze klanten het wel prettig vinden om te zien voor wie wij werken.

Wij werken voor rijks- en provinciale overheden, voor Cobouw top 50 aannemers, uw lokale aannemer om de hoek, installateurs en ingenieursbureaus. 

Wie | Werken samen aan het beste

Wie | Werken samen aan het beste

Jij?

Vacature

Jij?

Wil jij: excelleren in je vak, startende collega's begeleiden en toegevoegde waarde leveren aan zowel DPI als haar klanten?

Interesse? Ben je gemotiveerd? Mail je gegevens naar: r.vos@dutchpi.com of bel Rob: +31 6 10 45 46 02

Dick Waterink

Senior consultant

Dick Waterink

Sinds januari 2016 ben ik werkzaam bij DPI als Consultant Tendermanagement. Ik ben een mensgerichte, open en geïnteresseerd persoon die energie krijgt van het inspireren, motiveren en prikkelen van mensen om net die stappen te zetten die nodig zijn naar succes. Vooral binnen tenders is dat van cruciaal belang. Ik gebruik daarbij mijn positieve blik gecombineerd met een gezonde dosis humor als basis in de omgang met mensen. Daarbij houd ik van een veranderende omgeving en afwisseling. Dat is dan ook de reden voor mij geweest om voor DPI te kiezen. Na 6 jaar in een commerciële omgeving te hebben gewerkt, waarvan 4 jaar in de bouw, was het tijd om me verder inhoudelijk te ontwikkelen. Nog steeds gebruik ik mijn commerciële voelsprieten om relaties te onderhouden en vervolgopdrachten te realiseren voor DPI, maar bovenal wil ik samen met de klant resultaten boeken. Dat maakt het werken bij DPI zo leuk! Iedere dag is weer anders!

Allard-Mark Ebbers

Senior consultant

Allard-Mark Ebbers

Sinds 2009 geeft ik als senior consultant advies op het gebied van aanbestedingen binnen de bouwnijverheid. DPI is een adviesbureau dat zich richt op het optimaliseren van processen, waarbij we deze processen zo natuurlijk en leuk mogelijk aan willen laten voelen. Dit doen wij vanuit onze diensten, Tendermanagement, Projectmanagement en Assetmanagement. Binnen mijn projecten ben ik er altijd op gericht om in een risicodragende samenwerking kansen en onderscheidend vermogen te creëren om zó met mijn klanten de tender te winnen. Dit resulteert in een inspirerende omgeving en dat is wat mij de energie geeft om elke keer weer vernieuwend te kunnen zijn. Klanten leren van mij om out-of-the-box te denken en niet te schromen die extra stap te zetten om het verschil te maken.

Mijn competenties zijn: Motiverend, commercieel inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, stressbestendig, pragmatisch, sociaalvaardig en besluitvaardig.

Laurens Schrijver

Senior consultant

Laurens Schrijver

Door mijn nieuwsgierigheid probeer ik altijd de samenhang tussen eindeloze hoeveelheden gegevens te ontdekken. Ik ben een serieus en consciëntieus persoon en ben loyaal en toegewijd aan mijn werk.

Het daagt mij uit om tot de kern doordringen van complexe en verwarrende situaties en zo situaties snel en adequaat af te handelen. Ik vind het leuk om modellen te ontwikkelen waardoor moeilijke problemen makkelijker kunnen worden opgelost.

Ik ben inzetbaar in de Project- en contractbeheersing, kwaliteitsmanagement en verantwoordelijk voor het thema kwaliteitsmanagement binnen DPI. Binnen de verschillende integrale projecten ben ik verantwoordelijk voor de werkzaamheden die horen bij de rol als Manager Projectbeheersing of Contractmanager.

Yashica Peperkamp

HR- en Officemanager

Nicole Schouwenaar

Administratief medewerker

Roland Reen

Consultant

Roland Reen

Van jongs af aan ben ik altijd geïntrigeerd geweest door het gebruik van de (bebouwde) omgeving en de totstandkoming hiervan, waarbij ik een brede en onderzoekende interesse heb in die onderlinge verbintenis.

Ik ben het meest in mijn element wanneer we door samenwerking van niets iets kunnen maken. In het samen creëren en het verbinden van de belangen en vragen zoek ik altijd de best passende waarden gedreven oplossing. De dynamiek bij het vinden van de oplossing geeft mij energie en daagt mij uit. Betrouwbaar en nieuwsgierig, zijn hierbij belangrijke eigenschappen die mij als persoon en daarmee mij als adviseur in mijn werk kenmerken.

Mijn competenties zijn: Motiverend, omgevingsbewust, verantwoordelijkheidsgevoel, stressbestendig, innovatief en vasthoudendheid.

Koen van Oosterhout

Senior consultant

Koen van Oosterhout

Sinds 2007 ben ik werkzaam in de Infrasector. Eerst 7 jaar bij diverse aannemers, daarna als senior consultant bij DPI. Mijn dagelijkse werkzaamheden vallen binnen het gebied Technisch management en Projectbeheersing. Het leuke aan werken in en met techniek is dat geen één dag hetzelfde is! Elke dag krijg je nieuwe uitdagingen voorgelegd en is mijn praktijkervaring vanuit de aannemers hierbij een groot voordeel. Mijn moto is dan ook: “Als het niet gaat zoals het moet, moet het zoals het gaat!”

Joost Bos

Senior consultant

Max Wiercx

Consultant

Max Wiercx

Sinds juli 2018 ben ik werkzaam bij DPI. Vanuit mijn functie als tenderconsultant houd ik mij bezig met aanbestedingsvraagstukken binnen civiel technische projecten. Ik vind het uitdagend om de exacte wensen van een opdrachtgever te achterhalen en hier samen met de klant zo volledig mogelijk invulling aan te geven. Vanuit mijn Transport & Planning achtergrond ben ik met name geïnteresseerd in verkeerskundige faseringsvraagstukken van infrastructurele projecten, maar ook vraagstukken omtrent omgevingsaspecten boeien mij. Als omgevingsmanager geef ik hier praktische invulling aan in de uitvoering van projecten.

Binnen DPI staat samenwerking centraal. Het samen met collega’s en de klant zoeken naar de best passende oplossingen, geeft mij energie. Dit maakt elk project uitdagend en zorgt ervoor dat geen enkele dag hetzelfde is.

Martijn van der Ham

Consultant

Martijn van der Ham

Vanuit mijn achtergrond in bouwkunde en 2,5 jaar ervaring op het gebied van omgevingsmonitoring bij diverse infraprojecten richt ik mij op tenders en het oplossen van omgevingsvraagstukken. 

Ik vind projecten in de bebouwde omgeving en binnensteden fascinerend. Daarbij probeer ik om ‘orde in de chaos’ te scheppen en te doorzien waar het zwaartepunt ligt door hoofd- en bijzaken te scheiden. In projecten denk ik vanuit mijn technische achtergrond graag mee over de inhoud, daarom werk ik het liefst in teamverband zodat je elkaar kunt aanvullen en motiveren om tot nieuwe ideeën te komen.

Het leuke aan DPI is dat je je breed kan ontwikkelen, zelf richting kan geven aan het vergroten van je kennis op projecten en daardoor een unieke bijdrage kan leveren. Ook in de samenwerking met onze klanten zie je dat iedereen specialist is in zijn eigen vakgebied en meerwaarde kan leveren aan het team en de oplossing. 

Arjen Krist

Senior consultant

Arjen Krist

Als senior consultant ligt mijn passie in het verbeteren en vernieuwen van project-, proces- en tendermanagement binnen in de bouw en infra. In uiteenlopende rollen ben betrokken geweest bij UAVgc– , ESCO- en DB(F)M(O) projecten bij zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers in de bouw en infra. Mijn deskundigheid ligt op het gebied van aanbesteden en contracteren. Daarbij ben ik geïnteresseerd in de mogelijkheden die verder gaan dan wat bekend, geaccepteerd of voor de hand liggend is. Met een energieke instelling ben ik gericht op resultaat en weet ik eventuele bezwaren en obstakels te weerleggen. DPI staat voor meewerkend consultancy. In mijn werk staan dan ook praktische oplossingen en productieve resultaten centraal. Wij lossen actief en resultaatgericht de problemen van onze opdrachtgevers op. Het liefst doe ik dit samen met andere mensen door ze te inspireren en aan te moedigen.

Hildemar Houtenbos

Consultant

Hildemar Houtenbos

Bij DPI hou ik mij bezig met projectbeheersing. Hierin vind ik het interessant om alle stukjes van de puzzel in elkaar te leggen om zo een compleet overzicht te krijgen. Bij DPI kan je alle ruimte nemen om jezelf en het bedrijf te ontwikkelen. Dit is voor mij een belangrijke reden om bij DPI te werken. Samen met je collega’s is hierin altijd een volgende stap te maken. De mentaliteit bij de aannemerij is wat mij aanspreekt in deze branche. Ik ben gemotiveerd om te achterhalen waar projectteams moeite mee hebben en hoe dit verbeterd kan worden. Elk project stel ik mij de vraag hoe een waardevolle bijdrage geleverd kan worden. Door het combineren van kennis en vaardigheden van het gehele projectteam is hier altijd een slag in te slaan.

Dennis Meegdes

Senior consultant

Dennis Meegdes

Sinds februari 2019 ben ik werkzaam voor DPI. Mijn achtergrond in complexe contractvormen (DBFM) maakt dat ik projecten benader vanuit life cycle perspectief. Hierbij ondersteun ik in het concretiseren en beheersen van doelstellingen. Ik ben succesvol in het koppelen van procesmatige aan technische inzichten, vanuit risicogestuurde benadering in mijn denkwijze. Asset Management is hiervoor mijn middel, zowel in de verwerving, mobilisatie, (vormende)ontwerp als uitvoeringsfase.

Wat ik leuk vind is een systeemgerichte benadering en met het team beheersen van de cirkel van signaleren, initiëren, specificeren, realiseren en in standhouden.

In werk en privé ben ik confronterend, hartelijk maar ook uitdagend. Steeds samen op zoek naar meerwaarde.

Jesse Brandt

Consultant

Jesse Brandt

In bouw- en civieltechnisch georiënteerde projecten samen met onze klanten oplossingen zoeken en tot uitvoering brengen, dat doe ik het liefst. Dit komt mede door mijn interesse om mee te werken aan projecten waarbij ik de focus leg op het project- en procesmanagement. Hier ligt ook mijn studieachtergrond: Bouwkunde en Construction Management and Engineering. Na mijn studie ben ik bij DPI gaan werken om vanuit diverse disciplines advies te geven aan bedrijven en dit samen met deze klanten uit te werken, zowel in aanbesteding/tender fases als in realisatiefases. Met de klant de gewenste resultaten halen door goede heldere samenwerking en een doelgerichte mentaliteit, daar ga ik voor.

Robbert van Staveren

Consultant

Robbert van Staveren

De vier de pijlers binnen DPI zijn voor mij herkenbaar vanuit mijn masteropleiding Construction Management and Engineering aan de TU Delft en is de reden geweest dat ik voor DPI gekozen heb. Binnen DPI schrijf ik met het tenderteam mee aan EMVI-plannen en probeer ik de klant te verassen door de verbinding tussen techniek, proces en mens te leggen. Hierbij ben ik altijd op zoek naar tussentijdse optimalisaties die het project beter maken. Ik ben snel te enthousiasmeren en ga bedachtzaam te werk. Ik laat mij daarnaast graag inspireren met ideeën van buiten de civieltechnische industrie, die vaak verhelderende en verrassende inzichten opleveren. De open cultuur bij DPI maakt het dat je er nooit alleen voor staat en je altijd kan rekenen op je collega’s. Dat je samen meer bereikt dan alleen, wordt hier elke dag duidelijk. Door de verschillende achtergronden en expertisegebieden blijven we elkaar en ook de klant verrassen, en komen we samen tot mooie en gedragen resultaten. 

Kelly Stor

Financieel medewerker

Redginald Mones

Consultant

Redginald Mones

Sinds januari 2013 ben ik als consultant werkzaam bij DPI, waarbij ik mij voornamelijk richt op projecten bij aannemers in de tender- en uitvoeringsfase. Hierbij zet ik mijn kennis in op het gebied van projectbeheersing. Als persoon ben ik te typeren als een motiverende inspirator, waarbij enthousiasme, verantwoordelijkheid, energiek en overtuigend werken mijn competenties zijn. Voor de klanten doorgrond ik hun behoeften en motivatie om van daaruit de mogelijkheden en kansen voor de toekomst te zien.

Herm Jan aan het Rot

Consultant

Herm Jan aan het Rot

Een plek waar samenwerking en constante ontwikkeling hoog in het vaandel staan, daar was ik naar op zoek na mijn studie Civiele Techniek. Bij de enthousiaste club mensen binnen DPI heb ik dat zeker gevonden! De vrijheid die je krijgt om op zoek te gaan naar projecten en taken waarin je jouw talenten optimaal kunt benutten is één van de redenen waarom DPI een prachtig bedrijf is. De multidisciplinaire projecten en de verschillende expertises zorgen er daarnaast voor dat geen dag hetzelfde is en je jezelf snel kunt ontwikkelen.

Meerwaarde voor onze opdrachtgevers creëren in tenderprocessen door goed samen te werken en niet te blijven hangen bij de status quo geeft mij energie. Het overtreffen van de verwachtingen door kritisch na te denken en creativiteit is een prachtige uitdaging waar ik mij graag iedere dag opnieuw voor inzet!

David Fuhri

Consultant

Elleke van de Weijer

Consultant

Elleke van de Weijer

Het verbinden van verschillende disciplines, mensen en organisaties met elkaar, dat is waar ik mijn energie uit haal! Omgevingsvraagstukken in projecten pak ik graag met beide handen aan waarbij ik de techniek zeker niet uit het oog verlies. Door mijn academische opleiding in de planologie kijk ik altijd naar de verschillende belangen in projecten. Dit helpt mij ook goed in mijn functie als adviseur omgevingsmanagement. 

Werken bij DPI betekent voor mij diversiteit in de opdrachten. Dit kan betekenen dat je eerst bij een opdrachtnemer zit en vervolgens bij een opdrachtgever. Maar ook dat je meewerkt in uitvoeringsprojecten en daarnaast je kennis deelt in tenderprojecten.

Werken bij DPI betekent voor mij ook werken in een jong, energiek en middelgroot bedrijf. Daardoor ligt nog niet alles vast en bestaat er ruimte om mee te denken over de ontwikkeling van het bedrijf. Ook bestaat er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 20% van onze tijd mogen we besteden aan opleiding, kennisdeling, cursussen etc. 

Tot slot betekent werken bij DPI voor mij werken in een omgeving met gezellige collega’s. Mijn collega’s hebben allemaal een andere achtergrond en daardoor weten we samen meer dan alleen. Erg fijn als je samen in teams werkt of gewoon even wilt brainstormen!

Sam Vos

Sam Vos

Chief of Happiness :-)

Woef waf waf Woef Woef waf waf


Lucía Sanou

Consultant

Lucía Sanou

Als onderdeel van TAM hou ik mij bezig met tender- en aanbestedingsvraagstukken. Door mijn business achtergrond en internationale ervaring heb ik een commerciële blik en stel ik kritische vragen met betrekking tot een tenderplan. 

Ik krijg energie van complexe vraagstukken omdat ik hier mijn vindingrijkheid en vermogen om verbanden te zien in kwijt kan. In een team werken van mensen met verschillende achtergronden is een uitdaging waar ik altijd veel van leer. 

Samen bereik je meer dan alleen en daarom ga ik dan ook voor het team succes om samen een strategisch waardevol plan neer te zetten.  

Philine Goldbohm

Consultant

Philine Goldbohm

Met mijn bachelor Civiele Techniek aan de TU Delft heb ik op meerdere (technische) vlakken een goede basis opgebouwd en door mijn masteropleiding Construction Management and Engineering en internationale ervaring zie ik mijzelf als schakel tussen de hardcore techniek, uitvoering en communicatie. Projecten in de infra, energie, industrie, olie en gas bieden voor mij de multidisciplinaire uitdaging. Deze ga ik als consultant samen met mijn collega’s bij DPI dagelijks aan en flexibiliteit is hierbij essentieel. Door het ontwikkelen van prikkelende strategieën creëren wij onderscheidende mogelijkheden om organisaties ook op operationeel gebied te veranderen, processen te versimpelen en verbeterroutines te definiëren. Samen inspelen op de wensen van de klant en meerwaarde realiseren op het gebied van tender-, project-, proces- en assetmanagement is het leukste wat er is!

Laurens Laseur

Senior consultant

Laurens Laseur

Binnen de GWW en Bouw & Utiliteit houd ik mij voornamelijk bezig met aanbestedingsvraagstukken. Klanten waarderen mij om mijn innovatieve ideeën, mijn creativiteit en resultaatgerichtheid. Deze eigenschappen zet ik dan ook dagelijks in om strategische vraagstukken op te lossen in samenwerking met onze klant. Vanuit mijn creativiteit daag ik anderen graag uit om ‘out of the box’ te denken. Daarnaast werk ik met veel passie nieuwe ideeën uit en neem hierin graag het initiatief. In mijn professionele en dagelijkse leven ben ik direct en loyaal met een groot empathisch vermogen ten overstaande van mijn collega’s en vrienden. Mijn kwaliteiten en expertise dragen positief bij aan de aanbestedingsresultaten van onze klanten. 

Nick van den Berg

Consultant

Nick van den Berg

Sinds januari 2019 ben ik werkzaam in tenders en aanbestedingen bij DPI. Vanuit mijn civieltechnische achtergrond ben ik geïnteresseerd in bouwprojecten in onze leefomgeving. Samen met een multidisciplinair projectteam wil ik bij ieder project het tenderplan ontwikkelen, dat het best invulling geeft aan de vraag van de opdrachtgever. Hiervoor wil ik achterliggende vragen van opdrachtgevers doorgronden en het team uitdagen om hier op effectieve manier invulling aan te geven. Het geeft mij energie om met een klant toe te werken naar een verrassend, prikkelend en maakbaar plan voor complexe infrastructuurprojecten. 

Rob Vos

Directeur

Rob Vos

Vanuit mijn functie als directeur ben ik verantwoordelijk voor de operationele kant en doorgroei van de organisatie. Vanuit mijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft heb ik altijd veel interesse gehad in het bouwen en creëren van onze leefomgeving. Na vele jaren bij aannemers te hebben gewerkt, ben ik in 2015 de uitdaging aangegaan om DPI verder te brengen. Verbetering door ontwikkeling geeft mij energie en daarom hecht ik veel waarde aan de ontwikkeling van ons team en onze trainingen of kennisdelingen op de vrijdagen. Naast mijn operationele taak blijf ik graag actief in ons tenderteam, waarbij ik mijn analytische en creatieve vaardigheden inzet. Daarnaast ben ik erg competitief ingesteld en krijg ontzettend veel energie van een winnend tender traject.

Vok Keijsper

Consultant

Vok Keijsper

Na mijn studie Water Management ben ik via een kennis in contact gekomen met DPI consultancy. Ik heb bij DPI een goede mix tussen de techniek en management gevonden. Het spreekt mij aan dat ik veel verschillende opdrachten bij verschillende opdrachtgevers kan uitvoeren. Dit houdt mij scherp en het maakt mijn werk dynamisch.

Ik houd mij voornamelijk bezig met projectbeheersing en assetmanagement. Hiermee draag ik bij aan de continuïteit van een project en organisatie. Het geeft mij voldoening wanneer ik kan helpen een project vlot te laten verlopen en problemen snel kan oplossen. 

Tim van den Broek

Consultant

Wouter Lindenbergh

Consultant

Wouter Lindenbergh

Vanuit mijn rol als consultant adviseer ik klanten in aanbestedingstrajecten. Meestal schrijf ik daarbij het EMVI-plan. Mijn ervaring als Omgevingsmanager zet ik in om mijn EMVI-plan zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de belangen van de omgeving. Vanuit mijn achtergrond in de planologie help ik de klant ook om de zorgen van een opdrachtgever te doorgronden. Als Omgevingsmanager zorg ik dat het projectbelang aansluit bij de belangen in de omgeving.

Binnen DPI draag ik bij aan het verbeteren van ons tenderproces, iets waar we met elkaar dagelijks mee bezig zijn. Door expertsessies te organiseren over Omgevingsmanagement help ik collega’s hun kennis up to date te houden over dit vakgebied.

Bij DPI sta je er nooit alleen voor. Als de druk hoog is word ik altijd geholpen door mijn collega’s. Een sterk teamgevoel is wat DPI voor mij kenmerkt. DPI is geen werkdag hetzelfde: hier is de ruimte om elke dag iets nieuws te ondernemen of te leren!

Mark Officier

Consultant

Mark Officier

Binnen DPI ben ik werkzaam in binnen de thema’s kwaliteitsmanagement, projectbeheersing en onderhoudsmanagement. Daarnaast ben ik met enige regelmaat betrokken bij het schrijven van EMVI-plannen. 

Mijn civiele achtergrond en brede interesse sluiten aan op de diversiteit aan projecten die DPI doet. Zo ben ik betrokken bij onderhoudscontracten voor Rijkswaterstaat en kleinere projecten zoals kwaliteitsborging bij maaibestekken. In deze projecten steef ik naar een goede verstandhouding met de klant en proactieve houding richting mogelijke procesverbeteringen, zowel intern bij de klant, als tussen de klant en zijn opdrachtgever.

Daan Cornelissen

Consultant

Daan Cornelissen

Als onderdeel van het TAM-team ben ik bezig met het ontwikkelen van winnende tenderplannen. Mijn analytische vermogen helpt bij het blootleggen van ‘de pijn’ van een opdrachtgever. Met die basis wordt richting gegeven aan de juiste strategie. 
 
Van origine ben ik een techneut. Iemand die niet alleen wil weten ‘wat’ er gedaan wordt, maar juist ook ‘waarom’ iets gedaan wordt. Een onderbouwing geeft het idee meer kracht, maar het ontbreken van een onderbouwing kan ook een reden zijn om heilige huisjes omver te gooien.
 
Binnen het TAM-team vullen we elkaar aan en leren iedere dag van elkaar. Samenwerken is beter, en leuker!

Marjolein Bot

Consultant

Bart van der Hooft

Consultant

Bart van der Hooft

Sinds september 2014 ben ik werkzaam bij DPI. Binnen DPI ben ik actief op het gebied van Project- en Technisch management. Door mijn achtergrond als ontwerper heb ik de ambitie om bij onze klanten de kloof tussen ontwerp en uitvoering te verkleinen. Ik specialiseer me daarom in de integreerde contractvormen waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor (een gedeelte van) het ontwerp. 

Bij DPI hebben we diverse tools ontwikkeld om de kennis van de aannemer efficiënt en zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces te integreren. De nadruk ligt hier op de communicatie binnen het projectteam en de borging dat bij overdracht kennis niet verloren gaat. 

De multidisciplinaire samenwerking binnen een projectteam, het kwalitatief verbeteren van het project en een niet te stoppen drang naar ‘alles kan beter’ is hetgeen wat mij dagelijks motiveert.

Basam Barakat

Consultant

Basam Barakat

De verbindende brug zijn tussen het sociaal belang en projectbelang is voor mij de drijfveer om te presteren. Complexe vraagstukken waarbij stakeholder belangen en conflicten spelen drijft mij om naar een overstijgende oplossing te zoeken. DPI stelt mij in staat mijn drijfveren en competenties aan de kaak te stellen. Als starter consultant kom ik in aanraking met projecten waarbij de meerwaarde vinden, processen optimaliseren en begeleiden een alledaags bezigheid is. 

Hans Jorritsma

Consultant

Hans Jorritsma

In uiteenlopende projecten de verschillende mensen en disciplines verbinden en samen tot goede oplossingen en resultaten komen motiveert mij. Mijn kracht hierbij is om snel relevante zaken te signaleren en structuur aan te brengen. Als nieuwsgierige generalist met enthousiasme voor techniek ben ik de spil in het team die de dwarsverbanden legt. Tendermanagement en EMVI plannen opstellen zijn bij uitstek zaken waar ik als schakel tussen disciplines bijdraag aan een integraal resultaat. 

De aantrekkingskracht van DPI voor mij is het werken met collega’s met diverse achtergronden en expertise-gebieden waardoor je samen, door elkaar aan te vullen en uit te dagen, tot mooie resultaten komt. 

Kees van der Sar

Consultant

Kees van der Sar

Ik ben sinds maart 2016 werkzaam bij DPI. Hiervoor ben ik 5 jaar werkzaam geweest bij Heijmans Wegen en ben ik onder andere vanaf tender tot en met realisatie betrokken geweest bij het DBFMO-contract Nationaal Militair Museum.

Na dit prachtige project was ik er aan toe om opnieuw uitgedaagd te worden en na mijn kennismaking met DPI wist ik al snel dat ik hier aan de slag wilde. Het samenwerken met een groep enthousiaste, leergierige en ambitieuze collega’s bevestigen mij dat ik de juiste keuze heb gemaakt. 

Momenteel vervul ik de rol van Manager Projectbeheersing voor een UAV-GC contract in het dijkversterkingsprogramma. In deze rol kan ik mijn ervaring vanuit de uitvoering combineren met mijn drive om projecten op de juiste wijze te structuren en tot een goed resultaat te brengen. 

Natasja Ooms

Consultant

Natasja Ooms

Door mijn 10 jaar ervaring als structural engineer heb ik veel geleerd over de technische kant van civiele projecten. Deze kennis en daarmee het spreken van dezelfde taal als de aannemer, kan ik nu goed gebruiken bij mijn rol als projectbeheerser. 

Wat ik leuk vind aan deze rol is orde scheppen en structuur aanbrengen in de informatie die betrekking heeft op financiën, planning en kwaliteit. En dat op zo’n manier dat deze informatie meteen bruikbaar is voor de projectmanager om het project te sturen en voor de opdrachtgever om een beeld te krijgen van hoe het project ervoor staat. 

Werken bij DPI geeft mij naast uitdagende projecten ook de kans om me verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld in de richting van contractmanagement. Dit is een van de voordelen van werken bij DPI, je kunt zelf sturing geven aan de richting waarin je wilt werken. Een ander groot voordeel is de teamspirit. Je staat er nooit alleen voor. Al zit je alleen bij een klant, er staat een heel team klaar om mee te denken over de beste oplossing.

Zhen Zhen Zheng

Consultant

Zhen Zhen Zheng

(Re)constructies van GWW-projecten zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van onze dagelijkse gemakken. Echter brengen deze werkzaamheden hinder met zich mee voor de omgeving. Aangezien dit niet te voorkomen is, zet ik me bij DPI in als omgevingsmanager om het project zo spoedig mogelijk te laten verlopen voor de omgeving: Met duidelijke en persoonlijke communicatie wil ik alle belanghebbenden tijdig laten weten wát de werkzaamheden inhouden en wélke gevolgen ze hiervan zullen ondervinden. Zo worden zij niet onaangenaam verrast en hebben ze de tijd persoonlijk met mij te praten over hun wensen, zorgen en mogelijke oplossingen. In goede samenwerking met de opdrachtgever, projectleider en uitvoerder komen wij tot een tevreden omgeving. 

Ileen van den Berg

Consultant

Ileen van den Berg

De combinatie van mijn technische opleiding aan de TU Delft en mijn liefde voor werk in de uitvoering binnen dynamische projecten maakt projectmanagement voor bouwprojecten voor mij de ideale match.

Samen met het team een mooi resultaat neerzetten geeft mij veel energie. Binnen dit team neem ik mijn verantwoordelijkheid en houd ik het overzicht. Vanuit logica, leergierigheid en een brede interesse ben ik van nature oplossingsgericht ingesteld. Een strategisch denker die vanuit een mensgerichte aanpak met plezier goed werk aflevert.

Wat | Maakt een DPI-er?

Een typische DPI'er is ondernemend en eigenzinnig. Er wordt bij ons niet opgekeken van een sollicitatiegesprek in de kroeg of van een productieve discussie met onze opdrachtgever.

Bij DPI werken betekent dat je nooit zeker weet wat je volgende klus wordt en wat je over drie maanden te doen hebt. De afwisseling en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, vind je leuk en gebruik je om jezelf verder te ontwikkelen. Wat je wel zeker weet: je werkt op onderscheidende klussen en je leercurve is zo steil als je zelf aankunt.

DPI helpt je bij je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Op de DPI Academy word je de DPI methode bijgebracht: je leert een eigen markt te ontwikkelen als adviseur en je komt er verder als mens. Of je nou in de tender- of uitvoeringsfase van een project werkt, je persoonlijke leervermogen en je olifantenhuid worden getest.

We vinden het leuk om ons af te zetten tegen de gevestigde orde in onze sectoren. Als je voor zekerheid kiest in de infra, energie of olie & gas, dan ga je bij een bestaande corporate werken. Daar Is je loopbaanpad en de leercurve die daarbij hoort voor je uitgetekend en hoef je je eigen pensioen niet te regelen. Als DPI'er signaleer je kansen in de markt en haal je al snel opdrachten binnen voor jezelf of voor collega adviseurs.

Intern zijn we scherp naar elkaar, soms met het mes op tafel. Bij de klant zijn we een kameleon. We passen altijd in het projectteam en onderscheiden ons door onze kwaliteit van werken. Dat vraagt van onze adviseurs dat ze snel zijn ingewerkt / ingelezen / de taal spreken; en sensitief zijn naar hun omgeving toe.

Op vrijdag werken we met elkaar samen op ons kantoor In Halfweg. Dan Is er veel gelegenheid om ervaringen te delen, van elkaar te leren en samen een borrel te drinken of een potje te poolen. Als je onze adviseurs zo bij elkaar ziet, dan zie je een groep smart casual geklede vrouwen en mannen.

Als groep DPI'ers zorgen wij er samen voor dat DPI dé consultancy partner is voor tender-, project-, process- en asset management implementatie.Wij gaan voor het succes van onze klanten in hun markten, stappen daartoe risicodragend in en investeren In duurzame en langer durende samenwerking. Door onze bewezen succesvolle methode zijn wij onderscheidend in de sectoren infra, energie, industrie, olie en gas.

Interesse? Mail je gegevens naar : solliciteren@dutchpi.com

Wat | Doen wij zoal in de week

Configuratiemanagement en - coördinatie tijdens keuren, testen en opleveren van duizenden onderdelen

Over VIA Noordzuidlijn
VIA NoordZuidlijn (VIA) is een handelsnaam van Visser & Smit Bouw. Visser & Smit is coördinerend hoofdaannemer en wordt bij de werkzaamheden ondersteund door Arcadis, VolkerRAIL, VolkerInfra, BKBInfra en een tal van onderaannemers, leveranciers, zzp'ers en adviseurs.

VIA is - in opdracht van de gemeente Amsterdam - verantwoordelijk voor de afbouw van de Noord/Zuidlijn (NZL). Het afbouwen van de NZL bestaat in hoofdlijnen uit het afbouwen van alle metrostations en het realiseren van het spoorsysteem met alle daarbij behorende voorzieningen, zoals roltrappen en liften, verlichting en tal van andere installaties.

De afbouw betreft circa 10km spoor en 7 stations (BVO 28.842m2). Het tracé heeft 2 sporen en heeft een totale lengte van 9,7km, waarvan ca 7,1km ondergronds is. Het project is daarom ook in 2 fases opgedeeld. VIA is verantwoordelijk voor het opzetten van Systems Engineering, Procesmanagement, Systeemintegratie en de engineering en uitvoering van alle bijkomende activiteiten.


Ons meetrappend advies
Het project nadert het eindstation: terwijl de laatste afbouwwerkzaamheden plaatsvinden, wordt er nu ook volop getest. De oplevering is opgeknipt in verschillende releases. DPI (Timo Jansen) houdt zich bezig met het Configuratie Management voor release 7 en Release Coördinatie voor Release 13.

Release 13 gaat het over het testen en vrijgeven van het Integrale Spoorsysteem. Hierbij rijden voor het eerst metro's zelfstandig door de tunnel. Het GVB keurt en test het spoor en de wissels, Alstrom werkt aan de vrijgave van de treinbeveiliging, de opdrachtgever MET keurt en test de deelsystemen en ondertussen voert VIA nog afbouwwerkzaamheden uit. Wij verzorgen de afstemming tussen de verschillende testende partijen.

In release 7 worden stationssystemen van de stations getest en vrijgegeven. De configuratie waarop getest wordt, vormt een essentieel onderdeel van de bewijsvoering. Wij houden ons bezig met het in kaart brengen en vastleggen van deze gegevens. Tegelijkertijd bereiden wij het proces voor de invoer van Asset Management programma van de Gemeente Amsterdam voor.

SAAone realiseert het grootste spoorviaduct en het grootste aquaduct van Europa. Wij waren er vanaf het begin bij.

Over SAAone
In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert het consortium SAAone het project A1/A6 Diemen - Almere Havendreef. SAAone voert tevens 25 jaar lang het volledige beheer uit van dit traject.

De weguitbreiding van de A1/A6, over een afstand van 20 kilometer, betreft de verbreding van het traject met extra rijstroken. Zo krijgen de A1 en A6 tussen knooppunt Diemen en de Hollandse Brug beiden 2x5 rijstroken.

De A6 krijgt vanaf de Hollandse Brug tot en met de Hoge Ring bij Almere 4x2 rijstroken. Op het gehele traject A1/A6 komt een wisselbaan van 2 rijstroken. Daarnaast wordt een deel van de A1 ter hoogte van Muiden verlegd.

De uitbreiding van de A1/A6 voorziet verder onder andere in een permanente bypass in knooppunt Diemen van de A9 naar de A1 met een nieuwe brug over het Amsterdam Rijnkanaal, een aquaduct onder de vecht, aanpassing van knooppunt Muiderberg, de grootste Spoorbrug van Europa en een uitbreiding van de Hollandse Brug. 

Ons meetrappend advies
DPI is vanaf het allereerste begin betrokken bij het consortium. Tijdens de aanbesteding waren een vijftal adviseurs betrokken bij

de totstandkoming van de aanbieding. Enerzijds op het kwalitatieve deel en anderzijds bij het opzetten en begroten van het 25-jarig onderhoudsmodel.

Samen met medewerkers van het consortium hebben wij gezocht naar een zo slim mogelijk beheer: zo min mogelijk hinder voor de weggebruiker tegen een zo efficiënt mogelijke besteding van middelen.

De afgelopen jaren zijn wij tijdens de realisatiefase bij SAAone betrokken op het gebied van zowel projectbeheersing van het gww werk als de onderhoud- en beheerprocessen. 

Onze adviseurs werken actief mee aan de verificatie, validatie en oplevering bij de te realiseren kunstwerken. Onze adviseurs schrijven tevens ontwerpadviezen (vanuit beheer), instandhoudingsplannen en adviseren bij de inrichting van de MCO (Maintenance Corporation).

In zowel aanbesteding als realisatie werken wij samen aan projecten met zo min mogelijk overlast.

Over Fronik
Het doel van Fronik is om samen met alle betrokken partijen een mooie infrastructuur te realiseren. Een samenwerking waar het echt om 'samen' gaat en elementen als kwaliteit en beste techniek even belangrijk zijn als prijs. Voor elk onderdeel in de bedrijfsvoering legt Fronik dan ook de nadruk op kwaliteit.

Ook bij de renovatie van de verharding en het gemengde rioolstelsel in de Gruttohof is kwaliteit voor zowel opdrachtgever als de omgeving belangrijk. Dit komt onder andere tot uiting in de gunningscriterium middels EVMI. De EVMI betrof een drietal aspecten: uitvoeringskwaliteit, coördinatie nutsbedrijven en omgevingsmanagement.

De verharding en het gemengde rioolstelsel in de Gruttohof, Lupinestraat en het Merelplantsoen in Roelofsarendsveen zijn nodig aan vervanging toe. Naast het bereiken van de technische levensduur voldoet het rioolstelsel niet langer aan de eisen van de gemeente Kaag en Braassem. Er wordt dan ook circa 5000m2 verharding vervangen en bijna 2000m leidingwerk vernieuwd.

Ons meetrappend advies
Wij zijn vanaf het begin betrokken geweest. Tijdens de aanbesteding hebben wij samen met Fronik de winnende aanbieding mogen vormgeven. Hierbij leverde DPI niet alleen een plannenschrijver, maar ook de kennis en expertise op het gebied van de EMVI-aspecten. Bij ons is het namelijk gewoonte dat collega's ook sparren met collega's die niet direct betrokken zijn bij een aanbesteding.

Na de gunning zijn wij ook betrokken gebleven. Dit past precies bij onze filosofie van meetrappend advies. Wij hebben niet alleen tijdens de aanbesteding opgeschreven hoe 'we het gingen aanpakken', maar 'voeren het ook gewoon uit'.

Femke Kapteijn is de omgevingsmanager op dit project. In haar rol onderhoudt ze contact met de bewoners, die soms op centimeters afstand van het materieel wonen, met de opdrachtgever en andere stakeholders. Ze werkt nauw samen met het uitvoerende team om te borgen dat de hinder tot een minimum wordt beperkt.


Gebouwd in de jaren zeventig van de 20e eeuw en gekenmerkt door brutalisme. Nu ruim 35 jaar later zijn de metrostations van de Oostlijn toe aan een grote onderhoudsbeurt. 

Over de Oostlijn
In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Hegeman+ de stationsrenovatie Oostlijn uit. Na 35 jaar intensief gebruik zijn 16 stations van deze Oostlijn toe aan groot onderhoud.

De stations worden in een nieuw jasje gestoken, maar met behoud van de oude stijl van het brutalisme. Oftewel: het ruwe beton wordt weer zichtbaar. Om de sociale veiligheid te vergroten, komt er meer licht en ruimte in de stations en verdwijnen de donkere hoekjes en nissen. De liften zijn nu van glas en de vides worden opengebroken. De kenmerkende rode toegangsdeuren en de banken op de perrons komen in dezelfde vorm terug. De kunst die bij de bouw van de Oostlijn is ontworpen wordt in ere hersteld.

Waar gehakt wordt vallen spaanders: Hegeman+ heeft zich tot doel gesteld de overlast voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Daarom blijft de metro rijden. Slechts op drie stations met één toegang stopt de metro niet gedurende de stationsrenovatie. Bij de overige stations zijn bepaalde metrotoegangen enige tijd afgesloten. Er wordt hard gewerkt om de overlast voor reizigers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Ons meetrappend advies
DPI was vanaf het begin van de aanbesteding betrokken bij de stationsrenovatie Oostlijn. Tijdens de tenderfase waren drie adiviseurs betrokken bij de totstandkoming van de winnende aanbieding.

Tijdens de realisatiefase hebben wij voor Hegeman+ diverse kwaliteitsplannen opgesteld, zoals het Projectmanagementplan en Omgevingsmanagementplan. Maar ook ontwerpnota's, werkplannen en BLVC-plannen vormen een groot onderdeel van ons werk voor Hegeman+. Natuurlijk dragen wij de kennis ook over.

Naast het opstellen van de plannen verzorgt DPI ook het omgevingsmanagement zelf. Dit betekent dat wij de verantwoordelijkheid dragen voor de bouwcommunicatie, vergunningsaanvragen, verkeersmaatregelen, afstemming met zowel professionele als niet-professionele stakeholders en aansturing van de akoestisch adviseur en ecoloog.

Samen aantoonbaar werken in natte en droge infrastructuur. Wij trappen mee bij KGT, Eemdijk en Haps.

Over F.L. Liebregts
Al sinds 1965 is Liebregts actief als aannemer in de grond-, weg- en waterbouw, waarbij grondwerk steeds een basisingrediënt was. Sinds deze tijd zijn er vele projecten gerealiseerd met een grote diversiteit, grootte en moeilijkheidsgraad. De projecten worden zowel regionaal, nationaal en internationaal uitgevoerd, alsook onder verschillende contractvorrmen.

In 2013 heeft Liebregts de opdracht ontvangen van Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van het project 'Renovatie Oevers Kanaal Gent-Terneuzen en Handelshaven Breskens'. Het betreft een design & construct project onder UAVgc 2005.

Als onderdeel van het dijkverbeteringsprogramma voert Liebregts de versterking uit aan de West- en Eemdijk. Het project 'Westdijk Eemdijk-Noord' betreft het versterken van een 4,7 kilometer lange primaire waterkering in de gemeente Bunschoten. De dijk grenst over een lengte van 2km direct aan woningen, bedrijven en tuinen.

Ons meetrappend advies
Wij zijn als DPI vanaf de aanbesteding betrokken bij het project KGT. Passend bij onze filosofie waarbij wij meetrappen en niet alleen advies geven, zijn wij na gunning nauw betrokken bij het project. Onze adviseurs nemen een deel van het project- en procesmanagement tijdens de voorbereiding en uitvoering voor hun rekening. 

Naast onze betrokkenheid op het project ondersteunen wij Liebregts ook op het doorvoeren van verbeteringen van het kwaliteitssysteem op organisatieniveau. Eén van de krachten is onze nauwe duurzame samenwerking met zowel Liebregts als de klanten van Liebregts.

Bij de Eemdijk ondersteunen wij Liebregts in het contract- en procesmanagement. Onze adviseurs vervullen daarbij ook de rol van contractmanager en manager projectbeheersing. In deze rol zijn zij o.a. verantwoordelijk voor inkoopmanagement, wijzigingenbeheer, planningsmanagement, risicomanagement en afwijkingenbeheer.

Samen met Liebregts brengen wij de projecten beheersbaar naar het gewenste resultaat.

Ruim 2000km asfaltverharding, 1000 kunstwerken, 100.000 bomen, 25.000 lichtmasten, 5000km geleiderail. Zoveel assets vragen effectieve beheerprocessen.

Over DJZ
De Jong Zuurmond Infrabeheer Onderhoud & Services (DJZ) is ruim 25 jaar actief in het doelmatig beheren van de openbare ruimte. Van groenonderhoud, tot wegmarkering, asfaltverharding en installaties. 

DJZ biedt als een van de weinigen in Nederland alle disciplines onder een dak aan. Dit betreft niet alleen haar efficiënte uitvoeringsorganisatie met zeer innovatief materieel. Maar ook een beheerorganisatie, welke zich focust op zowel aanleg als beheer- en managementprocessen.

De afgelopen jaren heeft DJZ grote stappen gemaakt richting het aanbieden van totaaloplossingen op het gebied van doelmatig beheer en assetmanagement. Dit heeft onder andere geleid tot meerdere ISO 55001 projectcertificeringen en een uniek overkoepelend managementsysteem waarmee projecten integraal aangevlogen worden.

DJZ opereert in een zeer dynamische omgeving, wat vraagt om flexibele en robuuste processen.

Ons meetrappend advies
Sinds 2010 adviseren en ondersteunen wij DJZ bij niet alleen de doorontwikkeling van processen en systemen, maar ook bij het praktisch uitvoeren van deze processen. Deze duurzame samenwerking past goed binnen onze filosofie van meetrappend advies.

Onze dienstverlening bij DJZ verspreid zich over alle pijlers: van aanbestedingen (TAM), inrichten en beheersen van processen en projecten (PMP), pragmatisch ontwikkelen en uitrollen van asset management processen (OMA) en omgevingsmanagement (OMG).

Wij richten ons op de ontwikkeling van processen die echt specifiek voor DJZ zijn. Een kleine greep uit onze adviezen en werkzaamheden zijn dan ook: het ontwikkelen van een landelijk onderhoudsmodel gebaseerd op de principes van NEN2767-4, RCM, FMECA, Verificatie & Validatie en RAMSSHEEP. Doorontwikkeling van een kwaliteitssysteem waarmee projectplannen en -processen hun relatie houden met de concernsystemen. Maar ook inspectie- en instandhoudingsadviezen en de bijbehorende systemen.

Waar | Kun je ons vinden

Contact

Contactgegevens

Suikersilo Oost 33
1165 MS Halfweg
Nederland
020 76 080 76
Route beschrijving